• Miroslav Gajdůšek, Osíčko, 768 41 BYSTŘICE P. HOST.email:miragajdusek@seznam.cz
    tel.739524347
  • Jaroslav Žejdlík, Komárno 69, 768 71 RAJNOCHOVICE, email:zejdlon@gmail.com
    tel.777175686
  • Bc. Jaromír Gadas, Komárno 95, 768 71 RAJNOCHOVICE, email:jaromir.gadas@centrum.cz,
    tel. 608460766
  • Bc. Jakub Nevtípil, Komárno 110, 768 71 RAJNOCHOVICE, email:nevtipil@gmail.com
  • FK Komárno-Osíčko, Komárno 69, 768 71  RAJNOCHOVICE, email: fkkomarno@seznam.cz

ID FAČR: 7210631
IČO: 26611546

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 1484357309/0800